Waarheidspreken voor gevorderden

De kwestie-Omtzigt legt een verlangen bloot naar moedige sprekers die lastige meningen uiten. Ze maken de samenleving democratischer en kunnen rampen voorkomen. Tegelijk gaat de discussie zelden over welke vormen van kritisch spreken we willen koesteren. Dat is een gemis.

Kamerlid Pieter Omtzigt houdt de politiek al maanden in zijn greep. Het begon met breed ontkende plannen (‘functie elders’) om hem op een zijspoor te manoeuvreren. Het liep erop uit dat hij het CDA de rug toekeerde en zijn partijgenoten balanceerkunsten begonnen te vertonen. Ze wilden voluit achter Omtzigt en zijn ideeën staan, zonder per se te voorkomen dat conclusies over zijn mentale gezondheid gingen rondzingen. Hoe subtiel dat balanceren ook gebeurde, niemand die het geloofde. In de laatste peilingen was het CDA nog maar goed voor zes zetels.

De kwestie-Omzigt legt een breder onbehagen bloot. De gedachte dat dappere sprekers met lastige meningen het veld moeten ruimen, raakt een pijnlijke plek die is veroorzaakt door onder andere de coronacrisis en de toeslagenaffaire. Daarin ging het telkens over de vraag wie er mogen spreken en naar wie wordt geluisterd. Zulke vragen domineren het publieke debat aanhoudend. Je kunt nergens komen of je hoort mensen vertellen ‘wat je niet mag zeggen’. Er is onvrede over mediapersoonlijkheden die zonder kennis in talkshows hun opvattingen mogen geven over – zeg – vaccinatiepolitiek. Of omgekeerd, over het alleenrecht van bepaalde deskundigen om over dat vraagstuk te spreken.

Het ongemak gaat dieper dan ergernis over een chagrijnig meningenklimaat. Het besef dringt steeds duidelijker door dat oprecht speken en luisteren onderdeel zijn van de wortels van democratische instituties. Affaires rond politici die informatie verborgen hielden, hebben twijfels over het democratische bestel opgeroepen. Problemen met toeslagen hadden kunnen worden voorkomen als op de juiste momenten de juiste signalen waren gehoord.

In dit tijdsgewricht wordt de waarde van onverzettelijke sprekers als Omtzigt overal gevoeld. Omtzigt is een protagonist in de Griekse traditie van parresia, dat zoiets betekent als ‘ronduit de hele waarheid vertellen’. Het begrip werd in de vorige eeuw bekend door het werk van filosoof en historicus Michel Foucault, die aandacht vroeg voor praktijken van spreken in een democratische staat. Dat is ook in deze tijd uiterst relevant. Over welke waarheid de juiste is, discussiëren we voortdurend: we nemen elkaar de maat over feiten, fake news en over wie zich een expert mag noemen. Veel minder vaak gaat het over welke vormen van spreken nastrevenswaardig zijn.

Dat is een gemis. Het debat is gebaat bij positieve normen voor de manier waarop we over de waarheid twisten. Normen helpen om te beoordelen welke vormen van kritisch spreken we willen cultiveren en beschermen. Het idee van parresia kan hier richting geven. Ik vat het hieronder samen aan de hand van drie criteria: moed, kennis en morele plicht:

Moed. Parresiasten spreken altijd vrijuit, ook als ze daarmee vijanden maken, vrienden kwetsen of hun eigen belangen schaden. Door hun waarheidspreken nemen ze risico’s op bedreiging en isolatie. Of bijvoorbeeld scheldkannonades op Twitter. Hun moed verdient waardering en steun. Mensen die ongemakkelijke meningen geven, gevoelige informatie op tafel leggen en hun baas durven tegenspreken, kunnen tragedies als de toeslagenaffaire voorkomen. Hun gedrag wordt echter in de praktijk bepaald niet aangemoedigd. Managers verkondigen bijvoorbeeld zonder uitzondering dat ze graag tegenspraak willen, maar het is desastreus voor je loopbaan als je het te vaak doet. Organisaties en instituties die zich daarvan bewust zijn, kunnen het veranderen. Ze kunnen er op allerlei manieren voor zorgen dat dwarsdenken en open spreken onderdeel wordt van normale bestuurspraktijken.

Kennis. Voor waarheidsspreken is kennis nodig. Parresiasten verdedigen hun perspectief op basis van gegronde kennis, reflectie en ervaring. Ze valideren bovendien de hele tijd hun eigen aannames. Het is van groot belang om hier hoge eisen te blijven stellen. Dat iemand BN’er of boos is, maakt zijn of haar mening niet automatisch waardevol. Wie een podium krijgt, mag worden bevraagd over bronnen en afwegingen die hebben geleid tot een bepaald standpunt.

Morele plicht. De parresiast is het om de waarheid te doen. De wil om zich uit te spreken ligt puur en alleen in het dienen van de gemeenschappelijke zaak door te zeggen wat moet worden gezegd. Er mogen dus geen onheuse drijfveren meespelen. Dat betekent dat aldoor zelfonderzoek nodig is. Diepere motieven, zoals ijdelheid en ressentiment, kunnen voor onszelf verborgen blijven. Verliefdheid op je eigen gelijk kan ontaarden in tunnelvisies en egomanie. Ik heb het hier nadrukkelijk over zelfonderzoek, omdat het gemakkelijk mis gaat als we ánderen op dit criterium de maat nemen. Ook dat laat de affaire-Omtzigt zien. De verleiding kan groot zijn om vervelende meningen te diskwalificeren door te zeggen dat sprekers paranoïde en emotioneel ontwricht zijn.

Vanuit deze drie criteria is vrijmoedig spreken heel wat anders dan overal ongeremd je tegendraadse mening verkondigen. Je betweterige buurman, je virusontkennende yogalerares en Johan Derksen zijn niet automatisch parresiasten. Ook populistische politici zijn geen waarheidsprekers zolang hun spreken gericht is op het behagen van bepaalde groepen.

Wie zich kwalificeert als waarheidspreker is echter niet het belangrijkste. De criteria stimuleren om ons eigen spreken en dat van anderen te blijven toetsen. En ze helpen om ware parresiasten op het toneel te houden. Want als alleen de allermoedigsten het aandurven, is hun rol zo uitgespeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s